Comisii CNMV

 1. Comisia pentru perfecționare și formare continuă

Preşedinte: prof. Lucica Topârceanu

Prof. Gabriela Dochiţa Iosof
Prof. Daniela Maria Pop
Secretar ec. Adriana Simona Dan

2. Comisia pentru programe și  proiecte educative

Preşedinte: prof. Marinela Savu

Prof. Gabriela Dochiţa Iosof
Prof. Cristina Moldovan
Prof. Mioara Boboia
Prof. Anca Nechita
Ing. Blanca-Maria Pintea – repr. părinților
Larisa-Georgiana Cerei – repr. elevilor

3. Comisia pentru curriculum

Preşedinte: Prof. Viorica Felezeu

Prof. Simona Claudia Pop
Prof. Cristina Moldovan
Prof. Monica Palaghia Fodor
Prof. Dorina Petrovai
Prof. Maria Ceclan
Prof. Marinela Savu
Prof. Florin Miron
Prof. Flaviu Pamfilie

4.Comisia pentru evaluare și asigurare a calităţii

Presedinte: Prof. Daniela Maria Pop

Prof. Gabriela Dochiţa Iosof
Prof. Karina Riti
Prof. Ligia Minican
Samartinean Iuliana-Maria-  repr. C.L.
Ing. Blanca-Maria Pintea – repr. părinților
Larisa-Georgiana Cerei – repr. elevilor

5. Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență

Preşedinte: Prof. dr. Dumitru Georgescu

Prof. Dorina-Liliana Petrovai
Prof. Daniela Maria Pop
Prof. Ligia Minican
Prof. Flaviu Pamfilie
Bibliotecar Cosmina Moldovan

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalităţii

Responsabil: prof. Dorina Petrovai

Prof. Bianca-Lavinia  Huban
Prof.  Ligia Minican
Prof. Karina Riti
Prof. Monica Dan
Prof. Mariana Strajescu
prof. Alexandru Picovici
Ing. Blanca-Maria Pintea – repr. părinților
Larisa-Georgiana Cerei – repr. elevilor

7. Comisia pentru controlul managerial intern

Responsabil: prof.  Alexandra Maria Zamfir

prof. Claudia-Simona Pop
prof. Cristian Moldovan
prof. Marinela Savu
prof. Monica-Palaghia Fodor
prof. dr. Dumitru Georgescu
prof. Maria Ceclan
prof. Doina Ratiu
prof. Florin Miron
prof. Viorica Maria Felezeu
prof. Lucica Topârceanu
ec. Marian Bia
Secretar Adriana –Simona Dan 
Iuliana Sămărtinean - repr. C.L.
Ing.Blanca-Maria Pintea– repr. părinților

8. Comisia paritară

Reprezentanți unitate

prof. Alexandra Maria Zamfir
prof. Dorina Petrovai
prof. Gabriela Iosof

Reprezentanți sindicat:

prof. Daniela Maria Pop
prof. Monica Palaghia Fodor
ec. Marian Bia
Reclame