Viziunea și Misiunea CNMV

Viziunea

 ”La Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” Turda se formează profesioniştii viitorului care răspund nevoii de competenţă a societăţii româneşti, de comunicare şi moralitate, creând, astfel, premisele realizării visurilor fiecărui elev.”

Misiunea

”În şcoala noastră fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesele şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea, încât traiectul existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.”

Reclame