Proiecte educative

Film-ecologizare malul Ariesului

 „Acord de parteneriat cu mediul”

Etapa 1 (20.02 – 24.02):

„Omul, singura ființă care își distruge habitatul?” – constă într-un focus grup și se va desfășura în cadrul CNMV.

Obiectivul acestei etape este lansarea propriu-zisă a proiectului, cu folosirea de imaginii sugestive pentru a arăta modul negativ în care omul relaționează cu mediul.

Etapa 2 (27.02 – 31.03):

„Folosește-ți puterea minții” – elevii vor posta pe un panou diferite mesaje prin care să arate modul în care pot ajuta la realizarea proiectului, ce pot da ei mediului în schimbul resurselor, faptele lor concrete etc.

Etapa 3 (în permanență):

„Dăruind, vei dobândi!” – acțiuni concrete de colectare selectivă, elevii predând materialele colectate centrelor de reciclare. De asemenea, elevii și profesorii se vor implica în acțiuni de înfrumusețare a spațiilor unde își desfășoară activitatea (de studiu sau de recreere).

Etapa 4 (20.02 – 15.03):

„Harta de monitorizare a deșeurilor” – elevii claselor participante  se vor deplasa în zonele indicate și vor realiza fotografii pentru a ilustra starea colectării deșeurilor. De asemenea, vor realiza și interviuri cu cetățenii din zonele respective, pentru a stabili nivelul de conștientizare a problemei deșeurilor.

Etapa 5 (1.03 – 1.06):

„Transmite mai departe” – vor fi alcătuite mape care vor include fotografii care surprind starea colectării deșeurilor. Aceste mape vor fi trimise tuturor colaboratorilor proiectului. De asemenea, vor fi organizate mai multe acțiuni de conștientizare a importanței protecției mediului.

Etapa 6 (în permanență):

„Am adoptat un spațiu verde!” – elevii vor desfășura acțiuni concrete de îndepărtare a deșeurilor și vor avea acțiuni de promovare a ideilor prietenoase față de mediu.

Etapa 7 (01.06 – 15.06):

„Regulamentul cetățeanului responsabil” – vor avea loc dezbateri cu elevii, profesorii și părinții pentru un management mai bun al deșeurilor. Se va redacta și un „Regulament al cetățeanului” care va cuprinde reguli de comportament responsabil.